องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับ www.Nongphok.go.th

Tiktok Nongphok

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00006
วันนี้ 00035
วานนี้ 00034
เดือนนี้ 00561
เดือนก่อน 01212
ปีนี้ 04091
ปีก่อน 06242
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  • ข่าวงานจัดเก็บรายได้
  รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก - 6 ก.พ. 2566(ดู 384) 
  รับโอนย้าย - 9 พ.ค. 2565(ดู 479) 
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน - 3 มี.ค. 2564(ดู 844) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง - 19 ก.พ. 2564(ดู 702) 
  รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ - 28 ม.ค. 2564(ดู 842) 
  รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก - 3 ม.ค. 2561(ดู 849) 
  ใบรับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก - 3 ม.ค. 2561(ดู 937) 
  ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอกว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าเสนอข้อบัญญัติ 2567 - 27 มี.ค. 2567(ดู 26) 
  ประกาศสมัยประชุม สามัญ ประจำปี 2567 - 27 มี.ค. 2567(ดู 30) 
  การกำหนดสมัยประชุมประจำปี2566 และกำหนดสมัยแรกประจำปี2566 - 28 มี.ค. 2566(ดู 327) 
  การกำหนดสมัยประชุมประจำปี2566 และกำหนดสมัยแรกประจำปี2567 - 14 มี.ค. 2566(ดู 315) 
  ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอกว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าเสนอข้อบัญญัติ 2566 - 14 มี.ค. 2566(ดู 338) 
  ระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น - 14 มี.ค. 2566(ดู 389) 
  กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.หนองพอก ประจำปี 2565 - 7 ม.ค. 2565(ดู 596) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  รายงานการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๗ - 9 เม.ย. 2567(ดู 15) 
  ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อโครงการซื้อรถบรรทุกน้ำ ๖ ล้อ ๖ ตัน เครื่องยนต์ ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 15 ก.พ. 2567(ดู 204) 
  ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างหลังคนขับ Cab จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 15 ก.พ. 2567(ดู 192) 
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างหลังคนขับ Cab จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 6 ก.พ. 2567(ดู 200) 
  ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการซื้อรถบรรทุกน้ำ ๖ ล้อ ๖ ตัน เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 29 ม.ค. 2567(ดู 216) 
  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างหลังคนขับ Cab จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 23 ม.ค. 2567(ดู 223) 
  ประกาศร่างวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 16 ม.ค. 2567(ดู 254) 
  ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ประมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) - 12 ม.ค. 2567(ดู 231) 
  ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อรถบรรทุกน้ำ ๖ ล้อ ๖ ตัน เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ - 12 ม.ค. 2567(ดู 237) 
  ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(ศพอส.) - 4 มี.ค. 2564(ดู 706) 
  ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ นางทองพูล นิลลาดคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-17
  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง (เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ตู้เหล็ก โต๊ะทำงาน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-17
  ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ รายนางสุดใจ ประเสริฐสังข์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-09
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๔ ๖๕ ๐๐๒๖,๖๐๔ ๖๐ ๐๐๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-09
  ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ รายนางพิช ขุราษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-09
  ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ราย นายสุวรรณ ไถวสินธุ์ หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-27
  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้มก้อนใส คลอรีนผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-03-22

ภาพกิจกรรม

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ (ดู 272)

ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 วมกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จิตอาสาพัฒนา (ดู 326)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

มอบนโยบายหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อปลุกจิตสํานึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ดู 251)

การประชุมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก (ดู 476)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (ดู 31)

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก (ดู 29)

สถานที่สำคัญ อบต.หนองพอก

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก (ดู 1082)

อาคารสวัสดิการชุมชน (ดู 1201)

ผลงาน อบต.หนองพอก

อบต.หนองพอก งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่ภาคสนามเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู 740)

งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 (ดู 707)

กระดานสนทนา

  การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัข[พจน์] - ดู 36
  ใช้เอกสารอะไรบ้าง ในการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ[ยายสา อ่อนจัน] - ดู 335
  มาจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง[ร้านพาสุข] - ดู 362
  การรับสมัครสอบบรรจุพนักงาน..มีการดำเนินการในช่วงนี้หรือไม่คะ[อยากเป็นข้าราชการ] - ดู 538
  ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" วันที่ 20 - 22 ม.ค. 64 จ.อุบลราชธานี[Yotathai] - ดู 757
  ในการหางานเป็นการเพิ่มโอกาสให้ตนเอง[jobjung] - ดู 1021
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คืออะไร [เย็นจิตร บุตรดี] - ดู 507
  ขออนุญาต ขอเชิญอบรม " การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา " วันที่ 9 - 11 ก.พ. 64 จ.อุบลราชธานี[Yotathai] - ดู 867

ดาวน์โหลดใหม่

  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ2567 : [3 เม.ย. 2567]
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ2567 : [3 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส : [2 เม.ย. 2567]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 : [2 เม.ย. 2567]
  .รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2567 รอบ 6 เดือน : [1 เม.ย. 2567]
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 : [1 เม.ย. 2567]
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566 : [1 เม.ย. 2567]
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) : [1 เม.ย. 2567]
  แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม : [1 เม.ย. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจการสภาฯ

แผนที่แม่บทภาษี อบต.หนองพอก