องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับ www.Nongphok.go.th
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00005
วันนี้ 00021
วานนี้ 00031
เดือนนี้ 00472
เดือนก่อน 00485
ปีนี้ 03375
ปีก่อน 05915
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  • ข่าวงานจัดเก็บรายได้
  รายงานการประเมินคุณธรรมแบะความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่งนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2566 - 16 ส.ค. 2566(ดู 17) 
  การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญํติสุสานและฌาปนสถาน 2528 - 19 ก.ค. 2566(ดู 52) 
  การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวง ออกตามความนในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยแบบพินัยกรรม ตามมาตรา1672 - 29 พ.ค. 2566(ดู 59) 
  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 - 29 มี.ค. 2566(ดู 83) 
  ผลการสอบการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง - 24 ก.พ. 2566(ดู 88) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง - 22 ก.พ. 2566(ดู 86) 
  การจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ - 8 ก.พ. 2566(ดู 79) 
  รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก - 6 ก.พ. 2566(ดู 99) 
  รับโอนย้าย - 9 พ.ค. 2565(ดู 206) 
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน - 3 มี.ค. 2564(ดู 468) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง - 19 ก.พ. 2564(ดู 417) 
  รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ - 28 ม.ค. 2564(ดู 533) 
  รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก - 3 ม.ค. 2561(ดู 552) 
  ใบรับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก - 3 ม.ค. 2561(ดู 554) 
  การกำหนดสมัยประชุมประจำปี2566 และกำหนดสมัยแรกประจำปี2566 - 28 มี.ค. 2566(ดู 64) 
  การกำหนดสมัยประชุมประจำปี2566 และกำหนดสมัยแรกประจำปี2567 - 14 มี.ค. 2566(ดู 56) 
  ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอกว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าเสนอข้อบัญญัติ 2566 - 14 มี.ค. 2566(ดู 68) 
  ระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น - 14 มี.ค. 2566(ดู 66) 
  กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.หนองพอก ประจำปี 2565 - 7 ม.ค. 2565(ดู 315) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 - 6 ส.ค. 2564(ดู 339) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 - 6 ก.ค. 2564(ดู 370) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ซื้อวัสดุอื่นๆ กองช่าง เพื่อใช้ขยายเขตท่อปรัปาในเขตรับผิดชอบของ อบต.หนองพอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-20
  ซื้อวัสดุอื่นๆ กองช่าง เพื่อใช้ขยายเขตท่อปรัปาในเขตรับผิดชอบของ อบต.หนองพอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-20
  จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-20
  จ้างโครงการลงท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑,๖,๗,๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-20
  ซื้อวัสดุอื่นๆ กองช่าง เพื่อใช้ขยายเขตท่อปรัปาในเขตรับผิดชอบของ อบต.หนองพอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-22
  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้มก้อนใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-13
  ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-13

ภาพกิจกรรม

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู 6)

โครงการประเพณีเข้าพรรษา (แห่เทียนและขับร้องสรภัญญะ) ประจําปี ๒๕๖๖ (ดู 5)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

การประชุมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก (ดู 79)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอกร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (Internal Integrity and Transparency Assessment : EIT) (ดู 226)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

ประชุมประชาคมเพื่อตัดตั้งตลาดชุมชน ร่วมกับประชาชนบ้านหนองพอก หมู่ที่5 (ดู 48)

ประชุมประชาคมเพื่อจัดตั้งตลาดชุมชน (ดู 43)

สถานที่สำคัญ อบต.หนองพอก

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก (ดู 797)

อาคารสวัสดิการชุมชน (ดู 809)

ผลงาน อบต.หนองพอก

อบต.หนองพอก งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่ภาคสนามเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู 436)

งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 (ดู 399)

กระดานสนทนา

  ใช้เอกสารอะไรบ้าง ในการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ[ยายสา อ่อนจัน] - ดู 103
  มาจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง[ร้านพาสุข] - ดู 104
  การรับสมัครสอบบรรจุพนักงาน..มีการดำเนินการในช่วงนี้หรือไม่คะ[อยากเป็นข้าราชการ] - ดู 311
  ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" วันที่ 20 - 22 ม.ค. 64 จ.อุบลราชธานี[Yotathai] - ดู 455
  ในการหางานเป็นการเพิ่มโอกาสให้ตนเอง[jobjung] - ดู 716
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คืออะไร [เย็นจิตร บุตรดี] - ดู 269
  ขออนุญาต ขอเชิญอบรม " การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา " วันที่ 9 - 11 ก.พ. 64 จ.อุบลราชธานี[Yotathai] - ดู 430

ดาวน์โหลดใหม่

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 : [5 ก.ย. 2566]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 : [2 ส.ค. 2566]
  ระบบทดสอบความรู้ธรรมาภิบาลออนไลน์ : [25 ก.ค. 2566]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 : [4 ก.ค. 2566]
  ตรวจสอบการให้บริการช่องทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/Facebook/Line : [26 มิ.ย. 2566]
  แผนบริหารความเสี่ยง2565 : [26 มิ.ย. 2566]
  คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร : [26 มิ.ย. 2566]
  หนังสือรับรองแบบปค1 : [26 มิ.ย. 2566]
  รายงานแบบปค5 : [26 มิ.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจการสภาฯ

แผนที่แม่บทภาษี อบต.หนองพอก