องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับ www.Nongphok.go.th
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000006
วันนี้ 000001
วานนี้ 000008
เดือนนี้ 000038
เดือนก่อน 000405
ปีนี้ 000443
ปีก่อน 005915
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  • ข่าวงานจัดเก็บรายได้
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก  - 26 ม.ค. 2566(ดู 8) 
  เรื่อง การดำเนินการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External integrity and Transparency Assessment : EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด - 26 ม.ค. 2566(ดู 7) 
  เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ2566 - 17 ม.ค. 2566(ดู 14) 
  ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก - 17 ม.ค. 2566(ดู 7) 
  ปรับปรุง แผนที่แม่บท อบต.หนองพอก  - 17 ม.ค. 2566(ดู 8) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก  - 12 ม.ค. 2566(ดู 80) 
  ประชาสัมพันธ์ร่วมงานจิตอาสา - 9 ม.ค. 2566(ดู 13) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ภาพกิจกรรม

งานคนพิการสากลจังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงแรมเพชรรัตต์การ์เด้นร้อยเอ็ด (ดู 16)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ ถนน เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถีและวันกองทัพไทย) (ดู 12)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอกร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (Internal Integrity and Transparency Assessment : EIT) (ดู 123)

กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (ดู 177)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

มอบนโยบายการบริหารงานและติดตามประเมินผล ประจำเดือน มิถุนายน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก (ดู 90)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม (ดู 130)

สถานที่สำคัญ อบต.หนองพอก

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก (ดู 708)

อาคารสวัสดิการชุมชน (ดู 721)

ผลงาน อบต.หนองพอก

อบต.หนองพอก งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่ภาคสนามเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู 342)

งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 (ดู 317)

กระดานสนทนา

  ใช้เอกสารอะไรบ้าง ในการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ[ยายสา อ่อนจัน] - ดู 10
  มาจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง[ร้านพาสุข] - ดู 9
  การรับสมัครสอบบรรจุพนักงาน..มีการดำเนินการในช่วงนี้หรือไม่คะ[อยากเป็นข้าราชการ] - ดู 203
  ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" วันที่ 20 - 22 ม.ค. 64 จ.อุบลราชธานี[Yotathai] - ดู 346
  ในการหางานเป็นการเพิ่มโอกาสให้ตนเอง[jobjung] - ดู 627
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คืออะไร [เย็นจิตร บุตรดี] - ดู 180
  ขออนุญาต ขอเชิญอบรม " การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา " วันที่ 9 - 11 ก.พ. 64 จ.อุบลราชธานี[Yotathai] - ดู 322

ดาวน์โหลดใหม่

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 : [6 ม.ค. 2566]
  สำเนาบันทึกการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่4ครั้งที่2 : [29 ธ.ค. 2565]
  สำเนาบันทึกการประชุมสภาฯ สมัยที่4ครั้ง1 19ธ.ค65 : [19 ธ.ค. 2565]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 : [6 ธ.ค. 2565]
  บัญชีรายการคำนวณที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี (ภ.ด.ส.3) ปีงบประมาณ2566 : [30 พ.ย. 2565]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 : [3 พ.ย. 2565]
  แผการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [19 ต.ค. 2565]
  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ผด.2) : [14 ต.ค. 2565]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : [3 ต.ค. 2565]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจการสภาฯ

แผนที่แม่บทภาษี อบต.หนองพอก