องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับ www.Nongphok.go.th

Tiktok Nongphok

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00005
วันนี้ 00050
วานนี้ 00050
เดือนนี้ 00921
เดือนก่อน 01169
ปีนี้ 02090
ปีก่อน 06242
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  • ข่าวงานจัดเก็บรายได้
  รายงานภาพถ่ายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด - 24 ม.ค. 2567(ดู 125) 
  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ตรอบครองที่รกร้างว่างเปล่าเข้าทำประโยชน์ - 21 ธ.ค. 2566(ดู 101) 
  ให้มีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน - 3 พ.ย. 2566(ดู 118) 
  การประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี2566 - 12 ต.ค. 2566(ดู 126) 
  ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหา Traffy Fondue - 12 ต.ค. 2566(ดู 135) 
  วารสารของสำนักงานจัดหางาน - 5 ต.ค. 2566(ดู 135) 
  ขอเชิญชวนให้นายจ้าง ผู้ประกันตนลงทะเบียน - 4 ต.ค. 2566(ดู 128) 
  รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก - 6 ก.พ. 2566(ดู 250) 
  รับโอนย้าย - 9 พ.ค. 2565(ดู 338) 
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน - 3 มี.ค. 2564(ดู 695) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง - 19 ก.พ. 2564(ดู 562) 
  รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ - 28 ม.ค. 2564(ดู 692) 
  รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก - 3 ม.ค. 2561(ดู 696) 
  ใบรับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก - 3 ม.ค. 2561(ดู 780) 
  การกำหนดสมัยประชุมประจำปี2566 และกำหนดสมัยแรกประจำปี2566 - 28 มี.ค. 2566(ดู 191) 
  การกำหนดสมัยประชุมประจำปี2566 และกำหนดสมัยแรกประจำปี2567 - 14 มี.ค. 2566(ดู 179) 
  ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอกว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าเสนอข้อบัญญัติ 2566 - 14 มี.ค. 2566(ดู 196) 
  ระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น - 14 มี.ค. 2566(ดู 253) 
  กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.หนองพอก ประจำปี 2565 - 7 ม.ค. 2565(ดู 457) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 - 6 ส.ค. 2564(ดู 467) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 - 6 ก.ค. 2564(ดู 545) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อโครงการซื้อรถบรรทุกน้ำ ๖ ล้อ ๖ ตัน เครื่องยนต์ ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 15 ก.พ. 2567(ดู 63) 
  ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างหลังคนขับ Cab จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 15 ก.พ. 2567(ดู 55) 
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างหลังคนขับ Cab จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 6 ก.พ. 2567(ดู 61) 
  ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการซื้อรถบรรทุกน้ำ ๖ ล้อ ๖ ตัน เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 29 ม.ค. 2567(ดู 76) 
  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างหลังคนขับ Cab จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 23 ม.ค. 2567(ดู 88) 
  ประกาศร่างวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 16 ม.ค. 2567(ดู 105) 
  ประกาศร่างวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างหลังคนขับ Cab จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 16 ม.ค. 2567(ดู 96) 
  ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ประมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) - 12 ม.ค. 2567(ดู 85) 
  ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซื้อรถบรรทุกน้ำ ๖ ล้อ ๖ ตัน เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ - 12 ม.ค. 2567(ดู 99) 
  ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(ศพอส.) - 4 มี.ค. 2564(ดู 569) 
  ซื้อม่านปรับแสงมู่ลี่อลูมิเนียม ๒๕ มม. ระบบ ทูอินวัน ขนาด ๒๑๐ x ๑๘๕ ซ.ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง : โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-22
  จ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-19
  จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๕ ๐๐๓๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-14
  ซื้อแบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา ป.๔๑/๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-16
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา จำนวน ๑๙ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-14
  ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อรถบรรทุกน้ำ ๖ ล้อ ๖ ตัน เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-02-15
  ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ประมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-02-15

ภาพกิจกรรม

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ (ดู 134)

ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 วมกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จิตอาสาพัฒนา (ดู 178)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

มอบนโยบายหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อปลุกจิตสํานึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ดู 96)

การประชุมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก (ดู 313)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

ประชุมประชาคมเพื่อตัดตั้งตลาดชุมชน ร่วมกับประชาชนบ้านหนองพอก หมู่ที่5 (ดู 185)

ประชุมประชาคมเพื่อจัดตั้งตลาดชุมชน (ดู 324)

สถานที่สำคัญ อบต.หนองพอก

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก (ดู 944)

อาคารสวัสดิการชุมชน (ดู 1043)

ผลงาน อบต.หนองพอก

อบต.หนองพอก งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่ภาคสนามเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู 598)

งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 (ดู 575)

กระดานสนทนา

  ใช้เอกสารอะไรบ้าง ในการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ[ยายสา อ่อนจัน] - ดู 253
  มาจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง[ร้านพาสุข] - ดู 275
  การรับสมัครสอบบรรจุพนักงาน..มีการดำเนินการในช่วงนี้หรือไม่คะ[อยากเป็นข้าราชการ] - ดู 466
  ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" วันที่ 20 - 22 ม.ค. 64 จ.อุบลราชธานี[Yotathai] - ดู 612
  ในการหางานเป็นการเพิ่มโอกาสให้ตนเอง[jobjung] - ดู 869
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คืออะไร [เย็นจิตร บุตรดี] - ดู 431
  ขออนุญาต ขอเชิญอบรม " การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา " วันที่ 9 - 11 ก.พ. 64 จ.อุบลราชธานี[Yotathai] - ดู 608

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [5 ก.พ. 2567]
  คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร เคลื่อนย้ายหรือรื้อถอนอาคาร : [1 ก.พ. 2567]
  คู่มือการให้บริการจัดเก็บภาษี และพัฒนารายได้ : [1 ก.พ. 2567]
  รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา : [10 ม.ค. 2567]
  คู่มือแผนการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี และพัฒนารายได้ : [10 ม.ค. 2567]
  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 2566 : [9 ม.ค. 2567]
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 2567 Ver.Eng : [4 ม.ค. 2567]
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 2567 Ver.Thai : [4 ม.ค. 2567]
  แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [31 ต.ค. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจการสภาฯ

แผนที่แม่บทภาษี อบต.หนองพอก