องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับ www.Nongphok.go.th

Tiktok Nongphok

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00009
วันนี้ 00019
วานนี้ 00013
เดือนนี้ 00207
เดือนก่อน 01143
ปีนี้ 05500
ปีก่อน 05915
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  • ข่าวงานจัดเก็บรายได้
  รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก - 6 ก.พ. 2566(ดู 145) 
  รับโอนย้าย - 9 พ.ค. 2565(ดู 245) 
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน - 3 มี.ค. 2564(ดู 558) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง - 19 ก.พ. 2564(ดู 462) 
  รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ - 28 ม.ค. 2564(ดู 590) 
  รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก - 3 ม.ค. 2561(ดู 596) 
  ใบรับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก - 3 ม.ค. 2561(ดู 625) 
  การกำหนดสมัยประชุมประจำปี2566 และกำหนดสมัยแรกประจำปี2566 - 28 มี.ค. 2566(ดู 104) 
  การกำหนดสมัยประชุมประจำปี2566 และกำหนดสมัยแรกประจำปี2567 - 14 มี.ค. 2566(ดู 95) 
  ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอกว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าเสนอข้อบัญญัติ 2566 - 14 มี.ค. 2566(ดู 108) 
  ระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น - 14 มี.ค. 2566(ดู 132) 
  กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.หนองพอก ประจำปี 2565 - 7 ม.ค. 2565(ดู 364) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 - 6 ส.ค. 2564(ดู 382) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 - 6 ก.ค. 2564(ดู 429) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  รายงานการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖ - 3 ต.ค. 2566(ดู 30) 
  ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการ ปี 2567 - 2 ต.ค. 2566(ดู 41) 
  รายงานการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๖ - 3 ก.ค. 2566(ดู 30) 
  รายงานการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๖ - 3 เม.ย. 2566(ดู 129) 
  ประกาศขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสือมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ(วิธีเฉพาะเจาะจง)  - 19 ม.ค. 2566(ดู 156) 
  รายงานการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๕ - 4 ม.ค. 2566(ดู 108) 
  รายงานการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๕ - 1 ต.ค. 2565(ดู 212) 
  จ้างเหมาจัดวัสดุ อุปกรณ์ในการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-24
  จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ สำนักงานปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๐๔ ๖๐ ๐๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-14
  ซื้อ อาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมพลาสเจอร์ไรส์ รสจืดชนิดถุง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ให้ โรงเรียน ๓ โรงเรียน ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองพอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-10-25
  จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ใช้งานส่วนกลาง ทะเบียน กท ๘๓๓๕ ร้อยเอ็ด เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมกรองเครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-10-26
  ซื้อวัสดุโครงการประเพณีออกพรรษา (กวนข้าวทิพย์) ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-10-25
  ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู เอช ที (รสจืด) ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ให้โรงเรียนจำนวน ๓ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองพอก จำนวน ๑ ศูนย์ (๑-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-10-04
  ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-10-04

ภาพกิจกรรม

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ (ดู 16)

ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 วมกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จิตอาสาพัฒนา (ดู 53)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

การประชุมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก (ดู 154)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอกร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (Internal Integrity and Transparency Assessment : EIT) (ดู 287)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

ประชุมประชาคมเพื่อตัดตั้งตลาดชุมชน ร่วมกับประชาชนบ้านหนองพอก หมู่ที่5 (ดู 88)

ประชุมประชาคมเพื่อจัดตั้งตลาดชุมชน (ดู 136)

สถานที่สำคัญ อบต.หนองพอก

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก (ดู 850)

อาคารสวัสดิการชุมชน (ดู 882)

ผลงาน อบต.หนองพอก

อบต.หนองพอก งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่ภาคสนามเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู 489)

งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 (ดู 458)

กระดานสนทนา

  ใช้เอกสารอะไรบ้าง ในการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ[ยายสา อ่อนจัน] - ดู 148
  มาจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง[ร้านพาสุข] - ดู 162
  การรับสมัครสอบบรรจุพนักงาน..มีการดำเนินการในช่วงนี้หรือไม่คะ[อยากเป็นข้าราชการ] - ดู 360
  ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" วันที่ 20 - 22 ม.ค. 64 จ.อุบลราชธานี[Yotathai] - ดู 506
  ในการหางานเป็นการเพิ่มโอกาสให้ตนเอง[jobjung] - ดู 760
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คืออะไร [เย็นจิตร บุตรดี] - ดู 319
  ขออนุญาต ขอเชิญอบรม " การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา " วันที่ 9 - 11 ก.พ. 64 จ.อุบลราชธานี[Yotathai] - ดู 495

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [31 ต.ค. 2566]
  งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ2567 : [26 ต.ค. 2566]
  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ผด.1) : [16 ต.ค. 2566]
  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ผด.2) : [16 ต.ค. 2566]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2566 : [3 ต.ค. 2566]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [3 ต.ค. 2566]
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [27 ก.ย. 2566]
  รายงานการทำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี2566รอบ12เดือน : [25 ก.ย. 2566]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 : [5 ก.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจการสภาฯ

แผนที่แม่บทภาษี อบต.หนองพอก