องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

แผนการอัตรากำลัง


ออนไลน์ : 9

แผนการอัตรากำลัง วันที่ โหลด
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569)   1 เม.ย. 2567 38
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ปรับปรุง   9 ธ.ค. 2565 131
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)   8 ต.ค. 2563 278
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)   21 มิ.ย. 2562 336
แผนอัตรากำลัง3ปี   25 พ.ค. 2560 489
แผนอัตรากำลัง 4 ปี   25 พ.ค. 2560 485