องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

แผนการอัตรากำลัง


ออนไลน์ : 7

แผนการอัตรากำลัง วันที่ โหลด
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ปรับปรุง   9 ธ.ค. 2565 80
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)   8 ต.ค. 2563 254
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)   21 มิ.ย. 2562 312
แผนอัตรากำลัง3ปี   25 พ.ค. 2560 469
แผนอัตรากำลัง 4 ปี   25 พ.ค. 2560 459