องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายนิพนธ์ แก้วกาหลง
นายก อบต.หนองพอก
เบอร์โทร : 081-2609433


นางเพชร เจนเชี่ยวชาญ
รองนายก อบต.หนองพอก
เบอร์โทร : 063-4497954


นายสง่า ศิริเวช
รองนายก อบต.หนองพอก
เบอร์โทร : 093-0083139


นายเฉลิมพล คะเณกิจ
เลขานุการนายก อบต.หนองพอก
เบอร์โทร : 083-1406110