องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 11

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ2567   26 ต.ค. 2566 30
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   27 ก.ย. 2566 79
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   26 ก.ย. 2565 116
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565   12 ต.ค. 2564 242
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   18 ก.ย. 2563 256
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563   21 พ.ค. 2563 295
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   7 พ.ย. 2561 196