องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 5

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)   20 มิ.ย. 2566 36
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)   23 ธ.ค. 2565 28
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)   1 ต.ค. 2564 537
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   30 เม.ย. 2563 665
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2564 ส่วนที่ 5   31 ต.ค. 2561 428
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2564 ส่วนที่ 4 โครงการ   31 ต.ค. 2561 391
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2564 ส่วนที่ 4   31 ต.ค. 2561 407
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2564 ส่วนที่ 3   31 ต.ค. 2561 410
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2564 ส่วนที่ 2   31 ต.ค. 2561 410
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2564 ส่วนที่ 1   25 ต.ค. 2561 681
แผนสามปี(ส่วนผ.01)พ.ศ.2559-2561   24 พ.ค. 2560 472
แผนสามปี(ส่วนเนื้อหา)พ.ศ.2559-2561   24 พ.ค. 2560 523
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562   21 ก.พ. 2560 492
แผนพัฒนาสามปี 2554-2556   3 ม.ค. 2559 550