องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 6

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
แผการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   19 ต.ค. 2565 86
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   28 ก.ย. 2564 176
แผนดำเนินงานประจำปี 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1   29 ม.ค. 2564 1049
แผนดำเนินงานประจำปี 2564   15 ต.ค. 2563 220
แผนดำเนินงานประจำปี 2563   20 พ.ค. 2563 233
แผนดำเนินงาน พ.ศ.2562   31 ต.ค. 2561 397
แผนดำเนินงาน พ.ศ.2561 ผด.02   25 ต.ค. 2561 336
แผนดำเนินงาน พ.ศ.2561 ผด.01   25 ต.ค. 2561 347
แผนดำเนินงาน พ.ศ.2561 เนื้อหา   25 ต.ค. 2561 333
แผนดำเนินงาน พ.ศ.2561 ประกาศ   25 ต.ค. 2561 326
แผนดำเนินงาน พ.ศ.2560   25 ต.ค. 2561 319
แผนดำเนินงาน2559 (ส่วนเนื่้อหา)   24 พ.ค. 2560 398
แผนดำเนินงาน2559   24 พ.ค. 2560 462
แผนการดำเนินงานประจำปี 2554   3 ม.ค. 2559 447