องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 5

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570)   20 ก.ค. 2565 182
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570)(ดึงจากระบบ eplannacc)   20 ก.ค. 2565 211
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570)   19 ก.ค. 2565 112
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2565) (ดึงจากระบบ eplannacc)   16 มี.ค. 2565 186
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2565)   4 ก.ย. 2563 638
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2564)   28 เม.ย. 2560 126
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   10 เม.ย. 2560 516