องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 6

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570)   20 ก.ค. 2565 150
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570)(ดึงจากระบบ eplannacc)   20 ก.ค. 2565 164
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570)   19 ก.ค. 2565 77
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2565) (ดึงจากระบบ eplannacc)   16 มี.ค. 2565 161
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2565)   4 ก.ย. 2563 587
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2564)   28 เม.ย. 2560 103
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   10 เม.ย. 2560 489