องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๗ 9 เม.ย. 2567 15
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อโครงการซื้อรถบรรทุกน้ำ ๖ ล้อ ๖ ตัน เครื่องยนต์ ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ก.พ. 2567 204
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างหลังคนขับ Cab จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ก.พ. 2567 192
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างหลังคนขับ Cab จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ก.พ. 2567 200
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการซื้อรถบรรทุกน้ำ ๖ ล้อ ๖ ตัน เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ม.ค. 2567 216
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างหลังคนขับ Cab จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 ม.ค. 2567 223
ประกาศร่างวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ม.ค. 2567 254
ประกาศร่างวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างหลังคนขับ Cab จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ม.ค. 2567 231
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 14 ธ.ค. 2566 96
รายงานการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖ 3 ต.ค. 2566 94
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการ ปี 2567 2 ต.ค. 2566 119
รายงานการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๖ 3 ก.ค. 2566 84
รายงานการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๖ 3 เม.ย. 2566 222
ประกาศขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสือมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ(วิธีเฉพาะเจาะจง) 19 ม.ค. 2566 190
รายงานการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๕ 4 ม.ค. 2566 150
รายงานการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๕ 1 ต.ค. 2565 256
รายงานสรุปการใช้น้ำมันเดือน เมษายน - มิถุนายน 2565 1 ก.ค. 2565 243
รายงานสรุปการใช้น้ำมันเดือน มกราคม - มีนาคม 2565 5 เม.ย. 2565 350
รายงานสรุปการใช้น้ำมันเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564 7 ม.ค. 2565 444
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผด.2) 19 ต.ค. 2561 576
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองพอก 23 ก.พ. 2561 11548
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนชัย หมู่ที่ ๓ 7 ก.พ. 2561 510
โครงการขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน บ้านมะเหลื่อม หมู่ที่ ๒ 23 ม.ค. 2561 658
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองพอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 5 ม.ค. 2561 3851
ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 30 ต.ค. 2560 624
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผด.1) 6 ต.ค. 2560 5124
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผด.2) 6 ต.ค. 2560 1315
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านมะเหลื่อม หมู่ที่ ๒ 4 ก.ค. 2560 414
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2000 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 1 มี.ค. 2560 657
ประกาศราคากลางซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 9 ก.พ. 2560 671