องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

รายงานสรุปการใช้น้ำมันเดือน เมษายน - มิถุนายน 2565


ออนไลน์ : 15

หัวข้อ :: รายงานสรุปการใช้น้ำมันเดือน เมษายน - มิถุนายน 2565

รายงานสรุปการใช้น้ำมันเดือน เมษายน - มิถุนายน 2565
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565   View : 104
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผด.1)  (ดู 4929)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผด.2)  (ดู 1189)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านไก่ป่า หมู่ที่ ๖  (ดู 520)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านขัดเค้า หมู่ที่ ๑.  (ดู 468)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านหนองพอก หมู่ที่ ๕  (ดู 1065)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดอนชัย หมู่ที่ ๓  (ดู 447)
ประกาศราคากลางโครงการลงท่อระบายน้ำ บ้านไชยอุดม หมู่ที 8  (ดู 446)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :