องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 7

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
แผนการจัดซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง   26 เม.ย. 2567 5
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   29 มี.ค. 2567 30
- แสดงรายการการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567   29 มี.ค. 2567 26
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ผด.1)   16 ต.ค. 2566 98
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ผด.2)   16 ต.ค. 2566 108
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ผด.2)   14 ต.ค. 2565 115
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ผด.1)   14 ต.ค. 2565 102
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ผด.๑)   18 ต.ค. 2564 185
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ผด.๒)   18 ต.ค. 2564 170
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 (ผด.1)   6 ต.ค. 2563 292
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 (ผด2)   6 ต.ค. 2563 266