องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 13

รงการอบรมให้ความรู้เพิ่มศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลหนองพอก ประจำปีงบประมาณ2566

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอกได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เพิ่มศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลหนองพอก ประจำปีงบประมาณ2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก  โดยการนำของนายนิพนธ์ แก้วกาหลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก พร้อมด้วย..... วันที่ 24 พ.ค. 2566 (ดูู 11)

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัย(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น.  นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก นำโดย นายนิพนธ์ แก้วกาหลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก พร้อมด้วยนายสง่า ศิริเวช รองนายกฯอบต.หนองพอก ,นางสายลม ย่อมอารีย์ ปลัด อบต.หนองพอก , พ.จ.อ.สำราญ บุญลือ รองปลัด อ..... วันที่ 22 พ.ค. 2566 (ดูู 6)

ทำบุญตักบาตร ในโครงการ “หมู่บ้านยั่งยืน” (Sustainable Village)

วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.00น. นายดำรงศักดิ์ นาคีสังข์ นายอำเภอธวัชบุรี  พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ท้องถิ่น​ตําบลหนองพอก​ นำโดย นายนิพนธ์ แก้วกาหลง นายก อบต.หนองพอก, นางมัชฌิมา เนียมเกลี้ยง พัฒนาการอำเภอ ธวัชบุรี ,นางอรุณทิพย์ สุวรรณนันท์ นายก ทต.มะอึ ,นางสาวจันทร์วาล ปราสาร ผอ.รพสต.บ้าน..... วันที่ 19 พ.ค. 2566 (ดูู 6)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะและถนน ณ บ้านมะเหลื่อม หมู่ที่2 ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา09.00น. นายดำรงศักดิ์ นาคีสังข์ นายอำเภอธวัชบุรี พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ท้องถิ่น​ตําบลหนองพอก​ นำโดย นายนิพนธ์ แก้วกาหลง นายก อบต.หนองพอก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ/หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง​ และนายสุวัฒน์​ ฤทธิแผลง​ กำนันตำบล​หนองพอก​ ผู้ใหญ่​บ้าน​/ผู้ช่วย​/สารว..... วันที่ 16 พ.ค. 2566 (ดูู 4)

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มสมาชิกทอผ้าขิดโบราณ บ้านมะเหลื่อม หมู่ที่2

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา13.00น. นางปิยธิดา เผ่าศิริ ปลัดอำเภอธวัชบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก​​ นำโดย นายนิพนธ์ แก้วกาหลง นายก อบต.หนองพอก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางวิภาพร ทศวัฒน์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม นางสาวอรอุมา ตีระศรี เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน และนายทรงเดช พรมจรรย์ พัฒนากรป..... วันที่ 16 พ.ค. 2566 (ดูู 4)

บริการทำหมันสุนัขและแมวในเขตตำ​บ​ลหนอง​พอก​และพื้นที่​ข้างเคียง​ ตามโครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรงพิษสุนัขบ้า ประจำปี2566

วันพฤหัสบดี ที่ 11 พ.ค.2566  ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอธวัชบุรี ออกหน่วยให้บริการทำหมันสุนัขและแมว..ฟรี..  ในเขตตำ​บ​ลหนอง​พอก​และพื้นที่​ข้างเคียง​ ตามโครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรงพิษสุนัขบ้า ประจำปี2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระป..... วันที่ 11 พ.ค. 2566 (ดูู 10)

ทำบุญตักบาตรและวางศิลาฤกษ์ หอพระพุทธรูป ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เพื่

นพุธ ที่ 10 พ.ค. 2566 เวลา 07.00 น. นายนิพนธ์ แก้วกาหลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอกพร้อมคณะผู้บริหาร นางจรรยาวรรณ์ ปริยฉัตรตระกูล  พนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองพอก  ร่วมทำบุญตักบาตรและวางศิลาฤกษ์ หอพระพุทธรูป ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เพื่อเป็นที่ยึด..... วันที่ 10 พ.ค. 2566 (ดูู 17)

ประชุมร่วมกับชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน 9 หมู่บ้าน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566  เวลา 10:00 น.     นายนิพนธ์ แก้วกาหลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ      เข้าประชุมร่วมกับชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ... โดยการนำของ นายสุวัฒน์ ฤทธิแผลง กำนันตำบลหนองพอก และผู้ใหญ่บ้าน ..... วันที่ 3 พ.ค. 2566 (ดูู 9)

รรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกานต์ และการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "หนองพอกเกมส์ "ประจำปี 2566

วันอังคาร ที่11 เมษายน พ.ศ.2566 นายนิพนธ์ แก้วกาหลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ปลัดอบต. หัวหน้าส่วน หัวหน้าฝ่าย บุคลากรตำบลหนองพอก ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกานต์ และการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "หนองพอกเกมส์ "ประจำปี 2566 ..... วันที่ 11 เม.ย. 2566 (ดูู 23)

วันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัว วันสตรีสากล การถ่ายทอดคลังปัญญาผุ้สูงอายุ และจัดประชุมสมัชชาครอบครัว และสมัชชาสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566

วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2566 นายนิพนธ์ แก้วกาหลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก ร่วมงานวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัว วันสตรีสากล การถ่ายทอดคลังปัญญาผุ้สูงอายุ และจัดประชุมสมัชชาครอบครัว และสมัชชาสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566  โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานใน..... วันที่ 10 เม.ย. 2566 (ดูู 13)

ประชุมร่วมกับชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน 9 หมู่บ้าน ประจำเดือน เมษายน 2566

วันที่ 7 เมษายน 2566  เวลา 10:00 น.     นายนิพนธ์ แก้วกาหลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และคนงานจ้างเหมาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก      เข้าประชุมร่วมกับชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ..... วันที่ 7 เม.ย. 2566 (ดูู 14)

วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปี 2566

วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2566                       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก นำโดย นายนิพนธ์ แก้วกาหลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เป็นประธาน จัดกิจกรรม เนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปี 2566 เพื่อเชิดชูความส..... วันที่ 22 มี.ค. 2566 (ดูู 20)

ลงพื้นที่เยี่ยมเคสบ้านชาด ม.4 และบ้านป่าเป้า ม. 7

วันอังคาร ที่21 มีนาคม 2566 เวลา11.00น. นายกนิพนธ์ แก้วกาหลง  มอบหมายให้ นายสง่า ศิริเวช รองนายก อบต.หนองพอก ,นางเพชร  เจนเชี่ยวชาญ  รองนายก อบต.หนองพอก พร้อมด้วยนางวิภาพร ทศวัฒน์  ผอ.กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับนายทรงเดช  พรมหมจรรย์ พัฒนากรประจำตำบลหนองพอก และเจ้าหน้าที่ พ.ม...... วันที่ 21 มี.ค. 2566 (ดูู 14)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก..สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2566

????วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.???? องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก  โดยการนำของนายพิเชษฐ ทิพย์มะณี ประธานสภา อบต.หนองพอก ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก..สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก  เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการที่สำคั..... วันที่ 13 มี.ค. 2566 (ดูู 21)

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2566

23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00น. “กองสวัสดิการสังคม อบต.หนองพอก  จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2566"      ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก  นำโดยนายนิพนธ์ แก้วกาหลง นายก อบต. พร้อมด้วยนางเพชร เจนเชี่ยวชาญ รองนายก อบต. , นางสาวจันท..... วันที่ 23 ก.พ. 2566 (ดูู 27)

เยี่ยมชม ให้กำลังใจ กลุ่ม OTOP ณ โดมแอร์ หน้าห้างโรบินสันร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

วันจันทร์ ที่ 20 ก.พ. 2566  นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายนิพนธ์ แก้วกาหลง นายก อบต.หนองพอก ,พ.จ.อ.สำราญ บุญลือ รองปลัด อบต.หนองพอก ,นายบุญเริง ศรีระบุตร ผอ.กองคลัง และคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดร้อยเอ็ด เยี่ยมชม ..... วันที่ 20 ก.พ. 2566 (ดูู 29)

งานสืบสานประเพณีบุญปั้นข้าวจี่ ณ.วัดบ้านไก่ป่า หมู่ที่6

วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 09.00 น.      องค์การบริหารส่วนตําบลหนองพอก อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยนายนิพนธ์ แก้วกาหลง นายก อบต.หนองพอก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงานและลูกจ้าง ทุกท่านร่วมงานสืบสานประเพณีบุญปั้นข้าวจี่ ณ.วัดบ้านไก่ป่า หมู..... วันที่ 17 ก.พ. 2566 (ดูู 28)

ประชุมร่วมกับชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

????วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 10:00 น.????     นายนิพนธ์ แก้วกาหลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และคนงานจ้างเหมาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก      เข้าประชุมร่วมกับชมรมกำนัน/ผู้..... วันที่ 7 ก.พ. 2566 (ดูู 34)

ประเพณี "บุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอธวัชบุรี" ประจำปี 2566

วันนี้ 3 ก.พ. 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด  นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้วาราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมด้วย สว.รณวริทย์ ปริยฉัตรตระกูล ส.ส.ฉลาด ขามช่วง นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายก อบจ.ร้อยเอ็ด ท่านผู้มีเกียรติ เปิดงาน ประเพณี "บุญกุ้มข้าว..... วันที่ 3 ก.พ. 2566 (ดูู 78)

งานคนพิการสากลจังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงแรมเพชรรัตต์การ์เด้นร้อยเอ็ด

วันที่​ 19 มกราคม 2566 นายก​ อบต.หนองพอก​ มอบหมาย​ให้​ นางวิภาพร ทศวัฒน์ ผอ.กองสวัสดิการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมงานคนพิการสากลจังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงแรมเพชรรัตต์การ์เด้นร้อยเอ็ด #กองสวัสดิการสังคม ... วันที่ 19 ม.ค. 2566 (ดูู 50)