องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

รายงานการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: รายงานการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖

รายงานการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง เดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 3 ตุลาคม 2566   View : 104
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผด.1)  (ดู 5152)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผด.2)  (ดู 1336)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านไก่ป่า หมู่ที่ ๖  (ดู 651)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านขัดเค้า หมู่ที่ ๑.  (ดู 636)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านหนองพอก หมู่ที่ ๕  (ดู 1213)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดอนชัย หมู่ที่ ๓  (ดู 588)
ประกาศราคากลางโครงการลงท่อระบายน้ำ บ้านไชยอุดม หมู่ที 8  (ดู 580)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :