องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

รายงานสรุปการใช้น้ำมันเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: รายงานสรุปการใช้น้ำมันเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564

รายงานสรุปการใช้น้ำมันเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 7 มกราคม 2565   View : 474
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผด.1)  (ดู 5186)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผด.2)  (ดู 1362)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านไก่ป่า หมู่ที่ ๖  (ดู 670)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านขัดเค้า หมู่ที่ ๑.  (ดู 666)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านหนองพอก หมู่ที่ ๕  (ดู 1236)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดอนชัย หมู่ที่ ๓  (ดู 609)
ประกาศราคากลางโครงการลงท่อระบายน้ำ บ้านไชยอุดม หมู่ที 8  (ดู 608)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :