องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

รายงานสรุปการใช้น้ำมันเดือน มกราคม - มีนาคม 2565


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: รายงานสรุปการใช้น้ำมันเดือน มกราคม - มีนาคม 2565

รายงานสรุปการใช้น้ำมันเดือน มกราคม - มีนาคม 2565
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 5 เมษายน 2565   View : 339
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผด.1)  (ดู 5097)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผด.2)  (ดู 1295)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านไก่ป่า หมู่ที่ ๖  (ดู 619)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านขัดเค้า หมู่ที่ ๑.  (ดู 575)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านหนองพอก หมู่ที่ ๕  (ดู 1175)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดอนชัย หมู่ที่ ๓  (ดู 549)
ประกาศราคากลางโครงการลงท่อระบายน้ำ บ้านไชยอุดม หมู่ที 8  (ดู 548)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :