องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

ผลงาน อบต.หนองพอก : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 10

หัวข้อผลงาน อบต.หนองพอก วันที่ ผู้ชม
อบต.หนองพอก งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่ภาคสนามเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อบต.หนองพอก งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่ภาคสนามเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อนำข้อมูลมาจั.....

3 เม.ย. 2563 881
งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562

อบต.หนองพอก งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ ร้านค้าและพาณิชย์ต่างๆร.....

3 เม.ย. 2563 844
กิจกรรมวันเด็ก

  ...

3 ม.ค. 2559 506
โรงจอดรถ

  ...

3 ม.ค. 2559 535
ถนนไร้ผุ่น

...

3 ม.ค. 2559 513
ถังน้ำดื่ม

  ...

3 ม.ค. 2559 482
หอถังสูงประปา

  ...

3 ม.ค. 2559 5154
รณรงค์ไม่กินปลาดิบ

  ...

3 ม.ค. 2559 470
สัมมนาประชาคม

...

3 ม.ค. 2559 396
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

...

3 ม.ค. 2559 445
กิจกรรมวันผู้สูงอายุ

...

3 ม.ค. 2559 645