องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

อบต.หนองพอก งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่ภาคสนามเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: อบต.หนองพอก งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่ภาคสนามเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อบต.หนองพอก งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่ภาคสนามเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 และใช้เป็นฐานภาษีเพื่อคำนวณมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต อบต.หนองพอก ซึ่งผลจากการจัดทำแผนที่แม่บทในพื้นที่ 16 ตารางกิโลเมตรเศษนั้น มีแปลงที่ดินทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 2,800 กว่าแปลง ทีเป็นทั้งที่อยู่อาศัย ที่โรงงาน ร้านค้าประกอบการพาณิชย์ต่างๆ และที่นาด้วย
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ในภาพอาจจะมี 4 คน, รวมถึง ปุญญพัฒน์ วงษ์แสนโค้ง และ ทองสุน ค่อมคิรินทร์, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, สนามบาสเก็ตบอล และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, หมวก และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่กลางแจ้ง


ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง


ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี บ้าน, ต้นไม้, ท้องฟ้า, รถยนต์ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง และ ข้อความ
วันที่ : 3 เมษายน 2563   View : 490