องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 17

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานการทำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี2566รอบ12เดือน   25 ก.ย. 2566 69
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2565   9 ก.ย. 2565 141
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2565   9 ส.ค. 2565 45
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน   4 ต.ค. 2564 110
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน   30 ก.ย. 2563 214
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 12 เดือน   25 พ.ค. 2563 244
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน   25 พ.ค. 2563 241
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน   11 มิ.ย. 2562 303
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี   1 พ.ย. 2561 339
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน   1 พ.ย. 2561 329