องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 9

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานการทำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี2566รอบ12เดือน   25 ก.ย. 2566 167
รายงานการทำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี2566รอบ12เดือน   25 ก.ย. 2566 32
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2565   9 ก.ย. 2565 182
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2565   9 ส.ค. 2565 76
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน   4 ต.ค. 2564 140
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน   30 ก.ย. 2563 254
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 12 เดือน   25 พ.ค. 2563 279
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน   25 พ.ค. 2563 277
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน   11 มิ.ย. 2562 340
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี   1 พ.ย. 2561 374
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน   1 พ.ย. 2561 368