องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 20

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2565   9 ก.ย. 2565 75
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน   4 ต.ค. 2564 62
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน   30 ก.ย. 2563 164
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 12 เดือน   25 พ.ค. 2563 193
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน   25 พ.ค. 2563 189
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน   11 มิ.ย. 2562 247
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี   1 พ.ย. 2561 278
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน   1 พ.ย. 2561 273