องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 17

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ2566   17 ม.ค. 2566 67
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 2565-2567   17 ม.ค. 2566 62
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   4 มี.ค. 2565 186
แผนพัฒนาพนักงาน   9 มี.ค. 2564 235
แผนพัฒนาพนักงาน 2564-2566   9 มี.ค. 2564 214