องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 16

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566   1 เม.ย. 2567 8
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566   10 เม.ย. 2566 102
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565   11 เม.ย. 2565 174
รายงานผล การประชุมตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   5 เม.ย. 2565 145
มาตรการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2565   10 ม.ค. 2565 125
มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   1 เม.ย. 2564 270
รายงานทับซ้อน2564   1 เม.ย. 2564 336
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน64   1 เม.ย. 2564 345
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต2563   25 พ.ค. 2563 479