องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

สถานที่สำคัญ อบต.หนองพอก : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 7

หัวข้อสถานที่สำคัญ อบต.หนองพอก วันที่ ผู้ชม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

...

3 ม.ค. 2559 850
อาคารสวัสดิการชุมชน

...

3 ม.ค. 2559 882
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

...

3 ม.ค. 2559 667
สนามบิน ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด

...

3 ม.ค. 2559 3761
ร.พ.สต.บ้านดอนชัย

...

3 ม.ค. 2559 834
ศูนย์เด็กปฐมวัย ร.ร.บ้านดอนชัย

...

3 ม.ค. 2559 608
ศูนย์เด็กเล็กบ้านแสงทอง

  ...

3 ม.ค. 2559 978
คลองชลประทานพร้อมทุ่งนา

...

3 ม.ค. 2559 1296
ฟาร์มนมทุ่งกุลา

...

3 ม.ค. 2559 2099
การปะปาหมู่บ้าน

...

3 ม.ค. 2559 563
วัดบ้านมะเหลื่อม

  ...

3 ม.ค. 2559 1001