องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

สถานที่สำคัญ อบต.หนองพอก : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 8

หัวข้อสถานที่สำคัญ อบต.หนองพอก วันที่ ผู้ชม
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

...

3 ม.ค. 2559 738
อาคารสวัสดิการชุมชน

...

3 ม.ค. 2559 754
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

...

3 ม.ค. 2559 594
สนามบิน ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด

...

3 ม.ค. 2559 3517
ร.พ.สต.บ้านดอนชัย

...

3 ม.ค. 2559 727
ศูนย์เด็กปฐมวัย ร.ร.บ้านดอนชัย

...

3 ม.ค. 2559 538
ศูนย์เด็กเล็กบ้านแสงทอง

  ...

3 ม.ค. 2559 881
คลองชลประทานพร้อมทุ่งนา

...

3 ม.ค. 2559 1235
ฟาร์มนมทุ่งกุลา

...

3 ม.ค. 2559 1916
การปะปาหมู่บ้าน

...

3 ม.ค. 2559 491
วัดบ้านมะเหลื่อม

  ...

3 ม.ค. 2559 842