องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 4

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   10 ต.ค. 2566 26
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน   7 เม.ย. 2566 115
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน   4 เม.ย. 2565 187
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปี 2564   7 ต.ค. 2564 148
สถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือน   31 มี.ค. 2564 274
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปี 2563   1 ต.ค. 2563 247