องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

ร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 12

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์


 
  1. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 043 650 515 , 082 5830230 โทรสาร : 043650515
  2. ผ่านทางเว็บไซต์ www.nongphok.go.th
  3. ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก Facebook
  4. ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์
  5. ร้องเรียนด้วนตนเองที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
โทรศัพท์ 043 650 515 , 082 5830230 โทรสาร : 043650515
View : 804