องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 16

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน   21 เม.ย. 2566 77
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566   5 ม.ค. 2566 63
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล2565   1 มี.ค. 2565 181
รายงานการอบรมกองการศึกษา   16 ก.พ. 2564 322
รายงานการอบรมกองคลัง   16 ก.พ. 2564 212
รายงานการอบรมสำนักงานปลัด   16 ก.พ. 2564 375
รายงานการอบรมของกองสวัสดิการสังคม   16 ก.พ. 2564 217
รายงานการอบรมของกองช่าง   16 ก.พ. 2564 215
รายงานการอบรมของกองช่าง   16 ก.พ. 2564 189
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล2563   27 พ.ค. 2563 301
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   24 มิ.ย. 2562 669
ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   24 มิ.ย. 2562 736