องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 9

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน   21 เม.ย. 2566 121
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566   5 ม.ค. 2566 106
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล2565   1 มี.ค. 2565 224
รายงานการอบรมกองการศึกษา   16 ก.พ. 2564 388
รายงานการอบรมกองคลัง   16 ก.พ. 2564 263
รายงานการอบรมสำนักงานปลัด   16 ก.พ. 2564 474
รายงานการอบรมของกองสวัสดิการสังคม   16 ก.พ. 2564 266
รายงานการอบรมของกองช่าง   16 ก.พ. 2564 260
รายงานการอบรมของกองช่าง   16 ก.พ. 2564 250
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล2563   27 พ.ค. 2563 369
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   24 มิ.ย. 2562 740
ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   24 มิ.ย. 2562 1110