องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 11

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน   21 เม.ย. 2566 17
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566   5 ม.ค. 2566 13
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล2565   1 มี.ค. 2565 135
รายงานการอบรมกองการศึกษา   16 ก.พ. 2564 269
รายงานการอบรมกองคลัง   16 ก.พ. 2564 162
รายงานการอบรมสำนักงานปลัด   16 ก.พ. 2564 308
รายงานการอบรมของกองสวัสดิการสังคม   16 ก.พ. 2564 171
รายงานการอบรมของกองช่าง   16 ก.พ. 2564 157
รายงานการอบรมของกองช่าง   16 ก.พ. 2564 144
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล2563   27 พ.ค. 2563 249
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   24 มิ.ย. 2562 575
ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   24 มิ.ย. 2562 548