องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 3

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน   1 เม.ย. 2567 29
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566   10 เม.ย. 2566 108
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565   11 เม.ย. 2565 197
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565   5 เม.ย. 2565 183
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564   1 เม.ย. 2564 342
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   25 พ.ค. 2563 299
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน   18 มิ.ย. 2562 347