องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

รายงานการประชุม


ออนไลน์ : 4

รายงานการประชุม วันที่ โหลด
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 /2567   18 มิ.ย. 2567 74
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 /2567   24 พ.ค. 2567 75
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 /2567   19 มี.ค. 2567 7
สำเนาบันทึกการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่1   14 ธ.ค. 2566 25
สำเนาบันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญที่4   21 พ.ย. 2566 22
สำเนาบันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2   21 ส.ค. 2566 4
สำเนาบันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3   15 ส.ค. 2566 6
สำเนาบันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญที่2   16 มิ.ย. 2566 24
สำเนาบันทึกการประชุมสภา สมัยสามัญที่1   13 มี.ค. 2566 34
สำเนาบันทึกการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่4ครั้งที่2   29 ธ.ค. 2565 125
สำเนาบันทึกการประชุมสภาฯ สมัยที่4ครั้ง1 19ธ.ค65   19 ธ.ค. 2565 114
บันทึกการประชุมสภา สมัยที่3ครั้งที่1 /2565   28 ต.ค. 2565 104
บันทึกกการประชุม สมัยสามัญที่3 ครั้งที่2 /2565 23ก.ย.65   23 ก.ย. 2565 101
บันทึกการประชุมสภา สมัยที่3 ครั้งที่1 วันที่19ก.ย.65   19 ก.ย. 2565 102
สำเนาบันทึกการประชุุม สมัยที่2 ครั้งที่2 25ส.ค 65   25 ส.ค. 2565 107
บันทึกการประชุมสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่1 23มิถุนายน65   23 มิ.ย. 2565 155
รายงานการประชุมสภา สมัยที่2 ครั้งที่1 23มิถุนายน65   23 มิ.ย. 2565 141
บันทึกการประชุมสภา สมัยวิสามัญ   11 พ.ค. 2565 153
บันทึกการประชุมสภา สมัยวิสามัญ   27 เม.ย. 2565 179
บันทึกการประชุมสภา 24 มิ.ย สมัยที่1 ครั้งที่2/2565   24 ม.ค. 2565 150
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก   5 ม.ค. 2565 143
บันทึกการประชุมสภา สมัยที่2 ครั้งที่1/2564   13 ส.ค. 2564 126
บันทึกการประชุมสภา วิสามัญสมัยที่1 ครั้งที่1 2564   26 มี.ค. 2564 119
บันทึกการประชุม สามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1/2563   22 ต.ค. 2563 125
บันทึกการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2   26 พ.ค. 2560 568
บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 3   26 พ.ค. 2560 562
บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2   26 พ.ค. 2560 479
บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1   26 พ.ค. 2560 540
บันทึกการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1   26 พ.ค. 2560 532
บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1ครั้งที่3   26 พ.ค. 2560 527