องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

รายงานการประชุม


ออนไลน์ : 131

รายงานการประชุม วันที่ โหลด
สำเนาบันทึกการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่4ครั้งที่2   29 ธ.ค. 2565 95
สำเนาบันทึกการประชุมสภาฯ สมัยที่4ครั้ง1 19ธ.ค65   19 ธ.ค. 2565 86
บันทึกการประชุมสภา สมัยที่3ครั้งที่1 /2565   28 ต.ค. 2565 78
บันทึกกการประชุม สมัยสามัญที่3 ครั้งที่2 /2565 23ก.ย.65   23 ก.ย. 2565 76
บันทึกการประชุมสภา สมัยที่3 ครั้งที่1 วันที่19ก.ย.65   19 ก.ย. 2565 72
สำเนาบันทึกการประชุุม สมัยที่2 ครั้งที่2 25ส.ค 65   25 ส.ค. 2565 81
บันทึกการประชุมสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่1 23มิถุนายน65   23 มิ.ย. 2565 127
รายงานการประชุมสภา สมัยที่2 ครั้งที่1 23มิถุนายน65   23 มิ.ย. 2565 117
บันทึกการประชุมสภา สมัยวิสามัญ   11 พ.ค. 2565 127
บันทึกการประชุมสภา สมัยวิสามัญ   27 เม.ย. 2565 147
บันทึกการประชุมสภา 24 มิ.ย สมัยที่1 ครั้งที่2/2565   24 ม.ค. 2565 111
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก   5 ม.ค. 2565 117
บันทึกการประชุมสภา สมัยที่2 ครั้งที่1/2564   13 ส.ค. 2564 97
บันทึกการประชุมสภา วิสามัญสมัยที่1 ครั้งที่1 2564   26 มี.ค. 2564 95
บันทึกการประชุม สามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1/2563   22 ต.ค. 2563 100
บันทึกการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2   26 พ.ค. 2560 517
บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 3   26 พ.ค. 2560 509
บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2   26 พ.ค. 2560 454
บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1   26 พ.ค. 2560 500
บันทึกการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1   26 พ.ค. 2560 503
บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1ครั้งที่3   26 พ.ค. 2560 483
บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1ครั้งที่2   26 พ.ค. 2560 458
บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1ครั้งที่1   26 พ.ค. 2560 450
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นประจำเดือนกันยายน 2559   26 พ.ค. 2560 465
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นประจำเดือนกรกฎาคม 2559   26 พ.ค. 2560 465
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นประจำเดือนมกราคม 2559 ครั้งที่ 2   26 พ.ค. 2560 461
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นประจำเดือนมกราคม 2559   26 พ.ค. 2560 461
ประชุมวิสามัญครั้งที่1 17/06/63   30 พ.ย. 542 93
ประชุมวิสามัญครั้งที่2 13/07/63   30 พ.ย. 542 98
ประชุมวิสามัญครั้งที่2 13/07/63   30 พ.ย. 542 97