องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

รายงานการประชุม


ออนไลน์ : 2

รายงานการประชุม วันที่ โหลด
สำเนาบันทึกการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่4ครั้งที่2   29 ธ.ค. 2565 21
สำเนาบันทึกการประชุมสภาฯ สมัยที่4ครั้ง1 19ธ.ค65   19 ธ.ค. 2565 19
บันทึกการประชุมสภา สมัยที่3ครั้งที่1 /2565   28 ต.ค. 2565 19
บันทึกกการประชุม สมัยสามัญที่3 ครั้งที่2 /2565 23ก.ย.65   23 ก.ย. 2565 12
บันทึกการประชุมสภา สมัยที่3 ครั้งที่1 วันที่19ก.ย.65   19 ก.ย. 2565 12
สำเนาบันทึกการประชุุม สมัยที่2 ครั้งที่2 25ส.ค 65   25 ส.ค. 2565 17
บันทึกการประชุมสมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่1 23มิถุนายน65   23 มิ.ย. 2565 66
รายงานการประชุมสภา สมัยที่2 ครั้งที่1 23มิถุนายน65   23 มิ.ย. 2565 56
บันทึกการประชุมสภา สมัยวิสามัญ   11 พ.ค. 2565 65
บันทึกการประชุมสภา สมัยวิสามัญ   27 เม.ย. 2565 72
บันทึกการประชุมสภา 24 มิ.ย สมัยที่1 ครั้งที่2/2565   24 ม.ค. 2565 42
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก   5 ม.ค. 2565 51
บันทึกการประชุมสภา สมัยที่2 ครั้งที่1/2564   13 ส.ค. 2564 40
บันทึกการประชุมสภา วิสามัญสมัยที่1 ครั้งที่1 2564   26 มี.ค. 2564 41
บันทึกการประชุม สามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1/2563   22 ต.ค. 2563 45
บันทึกการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2   26 พ.ค. 2560 447
บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 3   26 พ.ค. 2560 428
บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2   26 พ.ค. 2560 397
บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1   26 พ.ค. 2560 432
บันทึกการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1   26 พ.ค. 2560 438
บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1ครั้งที่3   26 พ.ค. 2560 413
บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1ครั้งที่2   26 พ.ค. 2560 396
บันทึกการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่1ครั้งที่1   26 พ.ค. 2560 388
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นประจำเดือนกันยายน 2559   26 พ.ค. 2560 400
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นประจำเดือนกรกฎาคม 2559   26 พ.ค. 2560 396
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นประจำเดือนมกราคม 2559 ครั้งที่ 2   26 พ.ค. 2560 394
บันทึกการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นประจำเดือนมกราคม 2559   26 พ.ค. 2560 395
ประชุมวิสามัญครั้งที่1 17/06/63   30 พ.ย. 542 39
ประชุมวิสามัญครั้งที่2 13/07/63   30 พ.ย. 542 39
ประชุมวิสามัญครั้งที่2 13/07/63   30 พ.ย. 542 38