องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 15

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564   29 พ.ย. 2564 101
รายงานการใชงบประมาณ2563   16 พ.ย. 2563 159
รายงานการใชงบประมาณ2562   27 เม.ย. 2563 225
รายงานการใชงบประมาณรายไตรมาส2563   27 เม.ย. 2563 204
รายงานการเงินรายไตรมาส2562   11 มิ.ย. 2562 257