องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 15

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน   3 เม.ย. 2566 18
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน   31 มี.ค. 2565 106
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน   31 มี.ค. 2564 275
การติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน   11 มิ.ย. 2562 299