องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 14

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน   3 เม.ย. 2566 78
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน   31 มี.ค. 2565 161
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน   31 มี.ค. 2564 349
การติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน   11 มิ.ย. 2562 373