องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 10

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
การสรรหา   5 ม.ค. 2566 9
การบรรจุ   5 ม.ค. 2566 10
การพัฒนา   5 ม.ค. 2566 8
การประเมิน   5 ม.ค. 2566 9
การให้รางวัล   5 ม.ค. 2566 8
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   27 พ.ค. 2563 256