องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 8

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
การสรรหา   5 ม.ค. 2566 76
การบรรจุ   5 ม.ค. 2566 65
การพัฒนา   5 ม.ค. 2566 63
การประเมิน   5 ม.ค. 2566 92
การให้รางวัล   5 ม.ค. 2566 62
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   27 พ.ค. 2563 320