องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 4

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
การสรรหา   5 ม.ค. 2566 137
การบรรจุ   5 ม.ค. 2566 104
การพัฒนา   5 ม.ค. 2566 101
การประเมิน   5 ม.ค. 2566 174
การให้รางวัล   5 ม.ค. 2566 114
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   27 พ.ค. 2563 362