องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


ออนไลน์ : 16

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) วันที่ โหลด
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy   19 เม.ย. 2566 19
คู่มือการขับเคลื่อน no gift policy อบต.หนองพอก   6 ม.ค. 2566 11
มาตรการ No gift policy   3 ต.ค. 2565 12
มาตรการ No gift policy   3 ต.ค. 2565 14
นโยบายไม่รับของขวัญแลพของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่   3 ต.ค. 2565 15
นดยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่   3 ต.ค. 2565 10
นโยบายไม่รับของขวัญแลพของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 2566   3 ต.ค. 2565 7
ประกาศเจตจำนง2565   12 ม.ค. 2565 54
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 2565   10 ม.ค. 2565 86
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปี 2564   4 ม.ค. 2564 171
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปี 2563   22 พ.ค. 2563 203
ประกาศเจตจำนงสุจริต 2562   11 มิ.ย. 2562 263
ประกาศเจตจำนงสุจริต   1 พ.ย. 2561 295