องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


ออนไลน์ : 15

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) วันที่ โหลด
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy   19 เม.ย. 2566 71
คู่มือการขับเคลื่อน no gift policy อบต.หนองพอก   6 ม.ค. 2566 71
มาตรการ No gift policy   3 ต.ค. 2565 61
มาตรการ No gift policy   3 ต.ค. 2565 63
นโยบายไม่รับของขวัญแลพของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่   3 ต.ค. 2565 67
นดยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่   3 ต.ค. 2565 56
นโยบายไม่รับของขวัญแลพของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 2566   3 ต.ค. 2565 61
ประกาศเจตจำนง2565   12 ม.ค. 2565 102
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 2565   10 ม.ค. 2565 137
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปี 2564   4 ม.ค. 2564 225
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปี 2563   22 พ.ค. 2563 260
ประกาศเจตจำนงสุจริต 2562   11 มิ.ย. 2562 322
ประกาศเจตจำนงสุจริต   1 พ.ย. 2561 351