องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 6

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๒๒ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้มก้อนใส คลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิงใยสังเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับโครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล ธวัชบุรีจูเนียร์คัพต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ค. 2567
ซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง มะเหลื่อม หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองพอก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก 12 ก.ค. 2567
ซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ไก่ป่า หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองพอก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก 12 ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ตำบลหนองพอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๖ ๐๐๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๐ ๐๐๒๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 2567
ซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ไก่ป่า หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองพอก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก 25 มิ.ย. 2567
ซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง มะเหลื่อม หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองพอก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก 25 มิ.ย. 2567
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมประตูสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย. 2567
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมประตูสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิ.ย. 2567
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมประตูสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ อบต.หนองพอก หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๓ ๐๐๓๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิ.ย. 2567
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมประตูสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มิ.ย. 2567
ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้สำนักงาน งานสาธารณสุข จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มิ.ย. 2567
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมประตูสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มิ.ย. 2567
ซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง มะเหลื่อม หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองพอก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก 7 มิ.ย. 2567
ซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ไก่ป่า หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองพอก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก 7 มิ.ย. 2567
จ้างเหมาปรับปรุงป้ายบอกทางเข้า อบต.หนองพอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มิ.ย. 2567
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม รอบบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์(ศูนย์ฝึกอาชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างตลาดชุมชน บ้านหนองพอก หมู่ที่ ๕ หน้าวัดบ้านหนองพอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2567
จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ พร้อมตรวจเช็คน้ำยา กองคลัง จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ อบต.หนองพอก หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตู อบต.หนองพอก หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน พัดลมติดผนัง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน พัดลมติดผนัง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ค. 2567
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง) รถใช้งานราชการ ทะเบียน กท ๘๓๓๕ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ค. 2567
ซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถดับเพลิง บบ ๙๑๖๙ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2567
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ(ล้างพร้อมตรวจเช็คน้ำยา) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ค. 2567
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ(ล้างพร้อมตรวจเช็คน้ำยา) กองสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกน้ำชนิดเติม กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 2567
เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง มะเหลื่อม หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองพอก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 26 เม.ย. 2567
เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ไก่ป่า หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองพอก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 26 เม.ย. 2567
จ้างทำป้่ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ ร.๑๐ ป้ายไวนิล ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และป้ายไวนิลธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ นางทองพูล นิลลาดคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ นางทองพูล นิลลาดคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เม.ย. 2567
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู ๒ เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ นางทองพูล นิลลาดคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง (เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ตู้เหล็ก โต๊ะทำงาน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เม.ย. 2567