องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

แบบบัญชีรายการคำนวณที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: แบบบัญชีรายการคำนวณที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3

บัญชีรายการคำนวณที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ที่เจ้าหน้าได้ลงสำรวจ
ภาคสนามทั้งหมด 1-9 หมู่บ้าน เฉพาะในส่วนที่เพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2566 เท่านั้น
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565   View : 441
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :