องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ประจำปี2566


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย ประจำปี2566

แจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566
ณ ที่ทำการองค์การหารส่วนตำบลหนองพอก ตั้งแต่ เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ.2566 ในวันเวลาทำการราชการ
โพสโดย :   วันที่ : 3 มกราคม 2566   View : 182
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :