องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(ศพอส.)


ออนไลน์ : 21

หัวข้อ :: ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(ศพอส.)

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(ศพอส.)
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 4 มีนาคม 2564   View : 342
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :