องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผด.2)


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผด.2)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผด.2)
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 19 ตุลาคม 2561   View : 416
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผด.1)  (ดู 4854)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผด.2)  (ดู 1150)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านไก่ป่า หมู่ที่ ๖  (ดู 485)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านขัดเค้า หมู่ที่ ๑.  (ดู 429)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านหนองพอก หมู่ที่ ๕  (ดู 1023)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดอนชัย หมู่ที่ ๓  (ดู 415)
ประกาศราคากลางโครงการลงท่อระบายน้ำ บ้านไชยอุดม หมู่ที 8  (ดู 413)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :