องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

ให้มีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ให้มีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566   View : 26
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :