องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

ขอเชิญชวนให้นายจ้าง ผู้ประกันตนลงทะเบียน


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ขอเชิญชวนให้นายจ้าง ผู้ประกันตนลงทะเบียน

ขอเชิญชวนให้นายจ้างผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู็แทนฝ่ายประกันตน ของคณะกรรมการประกันสังคม
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 4 ตุลาคม 2566   View : 30
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :