องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประชาสัมพันธ์
 
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 27 กันยายน 2566   View : 128
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :