องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

ระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: ระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

ระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 14 มีนาคม 2566   View : 132
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :