องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอกว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าเสนอข้อบัญญัติ 2566


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอกว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าเสนอข้อบัญญัติ 2566

ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอกว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าเสนอข้อบัญญัติ 2566
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 14 มีนาคม 2566   View : 13
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :