องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

เรื่อง การดำเนินการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External integrity and Transparency Assessment : EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: เรื่อง การดำเนินการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External integrity and Transparency Assessment : EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

ประชาสัมพันธ์
      เรื่อง การดำเนินการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External integrity and Transparency Assessment : EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด  ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าระบบ ITAs และดำเนินการประเมินตนเอง ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งสามารถเข้าระบบด้วยช่องทางต่อไปนี้
เพียง สแกนผ่านระบบ QR Code นี้ หรือทางลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/mhatrs
โดยสามารถเข้าตอบได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566


ขอบคุณในการตอบแบบประเมิน

โพสโดย :   วันที่ : 26 มกราคม 2566   View : 176
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :