องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 วมกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จิตอาสาพัฒนา


ออนไลน์ : 14

Gallery :: ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 วมกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จิตอาสาพัฒนา
องค์การบริหารส่วน​ตําบลหนองพอก​ นำโดย นายนิพนธ์ แก้วกาหลง นายก อบต.หนองพอก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ/หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง​ และนายสุวัฒน์​ ฤทธิแผลง​ กำนันตำบล​หนองพอก​ ผู้ใหญ่​บ้าน​/ผู้ช่วย​/สารวัตร​/แพทย์​ 
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อร่วมหารือข้อราชการ และติดตามผลการดำเนินงานประเด็นสำคัญในห้วงเดือนพฤศจิกายน 2566 พร้อมชี้แจงข้อราชการที่สำคัญ เพื่อให้นำไปปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่
และร่วมกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จิตอาสาพัฒนา ภายในเขตบริเวณวัดบ้านแสงทอง ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด เพื่อปลูกจิตสํานึกในการทําความดี และบํารุงพระพุทธศาสนา
วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566   View : 53