องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัย(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)


ออนไลน์ : 12

Gallery :: พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัย(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. 
นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก นำโดย นายนิพนธ์ แก้วกาหลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก พร้อมด้วยนายสง่า ศิริเวช รองนายกฯอบต.หนองพอก ,นางสายลม ย่อมอารีย์ ปลัด อบต.หนองพอก , พ.จ.อ.สำราญ บุญลือ รองปลัด อบต.หนองพอก, นายพิเชษฐ ทิพย์มะณี ประธานสภาอบต.หนองพอก , นางสาววรินทรา ประดับเสริฐ ผอ.กองการศึกษา และคณะครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองพอก ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจข้อตกลงความร่วมมือ(Memorandum of Understanding : MOU) การพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัย(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ตามแนวการสอนรูปแบบมอนเตสซอรี่ ระหว่างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566   View : 7