องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

Nongphok Subdistrict Administrative Organization

ประชุมประชาคมเพื่อตัดตั้งตลาดชุมชน ร่วมกับประชาชนบ้านหนองพอก หมู่ที่5


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: ประชุมประชาคมเพื่อตัดตั้งตลาดชุมชน ร่วมกับประชาชนบ้านหนองพอก หมู่ที่5

วันอังคาร ที่13 มิถุนายน 2566 เวลา09.00น.
นายนิพนธ์ แก้วกาหลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าประชุมประชาคมเพื่อตัดตั้งตลาดชุมชน ร่วมกับประชาชนบ้านหนองพอก หมู่ที่5 แจ้งการดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองพอก หมู่ที่5
 
วันที่ : 13 มิถุนายน 2566   View : 88