รณรงค์​และให้ความรู้การแพร่ระบาด​ของ​โรค​ติดเชื้อ​ไวรัส​โควิด19​ ในพื้นที่​ตำบล​หนองพอก


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: รณรงค์​และให้ความรู้การแพร่ระบาด​ของ​โรค​ติดเชื้อ​ไวรัส​โควิด19​ ในพื้นที่​ตำบล​หนองพอก

นายนิพนธ์​ แก้วกาหลง​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ส.อบต.เจ้าหน้าที่​งานสาธารณสุข​ร่วมกับ​รพ.สต., อสม, ผู้นำ​ชุมชน​ รณรงค์​และให้ความรู้ในการการแพร่ระบาด​ของ​โรค​ติดเชื้อ​ไวรัส​โควิด19​ ในพื้นที่​ตำบล​หนองพอก ระหว่างวันที่ 1 - 8 มีนาคม 2565
วันที่ : 16 มีนาคม 65   View : 56