องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับ www.Nongphok.go.th
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000002
วันนี้ 000006
วานนี้ 000007
เดือนนี้ 000050
เดือนก่อน 000249
ปีนี้ 004664
ปีก่อน 004460
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกสภา อบต. - 6 ต.ค. 64(ดู 32) 
  ประชาสัมพันธ์ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปี 2564 - 1 เม.ย. 64(ดู 134) 
  ประชาสัมพันธ์ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประจำปี 2564 - 1 เม.ย. 64(ดู 122) 
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ - 4 มี.ค. 64(ดู 116) 
  ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(ศพอส.) - 4 มี.ค. 64(ดู 105) 
  ประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนกุมภาพันธ์ - 5 ก.พ. 64(ดู 126) 
  ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 - 29 ม.ค. 64(ดู 105) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผด.2) - 19 ต.ค. 61(ดู 198) 
  โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองพอก - 23 ก.พ. 61(ดู 5812) 
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนชัย หมู่ที่ ๓  - 7 ก.พ. 61(ดู 170) 
  โครงการขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน บ้านมะเหลื่อม หมู่ที่ ๒  - 23 ม.ค. 61(ดู 186) 
  ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองพอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 5 ม.ค. 61(ดู 3110) 
  ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 - 30 ต.ค. 60(ดู 301) 
  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผด.1) - 6 ต.ค. 60(ดู 4241) 

ภาพกิจกรรม

งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู 138)

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 /2563 (ดู 234)

สถานที่สำคัญ อบต.หนองพอก

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก (ดู 535)

อาคารสวัสดิการชุมชน (ดู 555)

ผลงาน อบต.หนองพอก

อบต.หนองพอก งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่ภาคสนามเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู 151)

งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 (ดู 152)

ดาวน์โหลดใหม่

  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 : [12 ต.ค. 64]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 : [1 ต.ค. 64]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ : [1 ต.ค. 64]
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) : [1 ต.ค. 64]
  แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : [28 ก.ย. 64]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 : [7 ก.ย. 64]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 : [6 ส.ค. 64]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 : [6 ก.ค. 64]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 : [7 มิ.ย. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจการสภาฯ