องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับ www.Nongphok.go.th
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000008
วันนี้ 000012
วานนี้ 000014
เดือนนี้ 000196
เดือนก่อน 000958
ปีนี้ 003192
ปีก่อน 004963
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล - 4 เม.ย. 65(ดู 64) 
  ประชาสัมพันธ์คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA2564 - 31 มี.ค. 65(ดู 16) 
  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  - 1 มี.ค. 65(ดู 72) 
  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) - 1 มี.ค. 65(ดู 86) 
  บริการธุรกรรมการเงินของธนาคาร ธกส. - 11 ก.พ. 65(ดู 50) 
  การประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 - 8 ก.พ. 65(ดู 60) 
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันกองทัพไทย - 14 ม.ค. 65(ดู 57) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • ข่าวงานจัดเก็บรายได้
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ภาพกิจกรรม

งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู 304)

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 /2563 (ดู 320)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอกร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (Internal Integrity and Transparency Assessment : EIT) (ดู 26)

กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (ดู 71)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม (ดู 41)

รณรงค์​และให้ความรู้การแพร่ระบาด​ของ​โรค​ติดเชื้อ​ไวรัส​โควิด19​ ในพื้นที่​ตำบล​หนองพอก (ดู 56)

สถานที่สำคัญ อบต.หนองพอก

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก (ดู 603)

อาคารสวัสดิการชุมชน (ดู 616)

ผลงาน อบต.หนองพอก

อบต.หนองพอก งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่ภาคสนามเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู 232)

งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 (ดู 223)

ดาวน์โหลดใหม่

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับแก้ไข) : [12 เม.ย. 65]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565 : [11 เม.ย. 65]
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 : [11 เม.ย. 65]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565 : [5 เม.ย. 65]
  รายงานผล การประชุมตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน : [5 เม.ย. 65]
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน : [5 เม.ย. 65]
  รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 : [5 เม.ย. 65]
  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล : [4 เม.ย. 65]
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน : [4 เม.ย. 65]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจการสภาฯ