กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 2

หัวข้อกิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม วันที่ ผู้ชม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางสายลม ย่อมอารีย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กา.....

16 มี.ค. 65 40
รณรงค์​และให้ความรู้การแพร่ระบาด​ของ​โรค​ติดเชื้อ​ไวรัส​โควิด19​ ในพื้นที่​ตำบล​หนองพอก

นายนิพนธ์​ แก้วกาหลง​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ส.อบต.เจ้าหน้าที่​งานส.....

16 มี.ค. 65 56
การประชุมของคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพื่อกำหนดแนวทางติดตามแผนฯ ปี พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก ได้ดำเนินการจัดการประชุมของคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2.....

15 มี.ค. 65 34
เชิญชวนประชาชนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีการมอบคู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต. และคู่มือแนะนำผู้สมัคร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก และปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก ให้ความรู้ให้กับประชาชน

วันที่ 16 พ.ย. 2564 เวลา 09.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก  นำโดยนางสายลม  ย่อมอารีย์ ป.....

15 มี.ค. 65 34
กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก นำโดยคณะผู้บริหารฯ ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) โดย.....

10 มี.ค. 65 27