แผนการอัตรากำลัง


ออนไลน์ : 17

แผนการอัตรากำลัง วันที่ โหลด
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)   8 ต.ค. 63 127
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)   21 มิ.ย. 62 199
แผนอัตรากำลัง3ปี   25 พ.ค. 60 354
แผนอัตรากำลัง 4 ปี   25 พ.ค. 60 338