ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานสรุปการใช้น้ำมันเดือน มกราคม - มีนาคม 2565 5 เม.ย. 65 14
รายงานสรุปการใช้น้ำมันเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564 7 ม.ค. 65 89
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผด.2) 19 ต.ค. 61 302
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองพอก 23 ก.พ. 61 6682
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนชัย หมู่ที่ ๓ 7 ก.พ. 61 263
โครงการขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน บ้านมะเหลื่อม หมู่ที่ ๒ 23 ม.ค. 61 295
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองพอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 5 ม.ค. 61 3353
ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 30 ต.ค. 60 393
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผด.1) 6 ต.ค. 60 4445
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผด.2) 6 ต.ค. 60 1021
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านมะเหลื่อม หมู่ที่ ๒ 4 ก.ค. 60 207
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2000 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 1 มี.ค. 60 437
ประกาศราคากลางซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 9 ก.พ. 60 406
ประกาศราคากลางโครงการลงท่อระบายน้ำ บ้านไชยอุดม หมู่ที 8 26 ม.ค. 60 316
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดอนชัย หมู่ที่ ๓ 9 ม.ค. 60 312
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านไก่ป่า หมู่ที่ ๖ 23 ธ.ค. 59 380
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านขัดเค้า หมู่ที่ ๑. 23 ธ.ค. 59 337
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านหนองพอก หมู่ที่ ๕ 23 ธ.ค. 59 876
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ผด.1) 10 ต.ค. 59 184
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ผด.2) 10 ต.ค. 59 193
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ผด.5) 10 ต.ค. 59 228
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 3 ต.ค. 59 168
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อรางระบายนาพร้อมฝาปิดภายใน หมู่บ้าน บ้านไชยอุดม หมู่ที่ 8 20 มิ.ย. 59 176
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ บ้านแสงทอง หมู่ที่ 9 11 มี.ค. 59 187
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 7 9 ก.พ. 59 209
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านขัดเค้า หมู่ที่ ๑ 15 ธ.ค. 58 189
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านป่าเป้า หมู่ที่ ๗ 15 ธ.ค. 58 184
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านไชยอุดม หมู่ที่ ๘ 15 ธ.ค. 58 178
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ บ้านแสงทอง หมู่ที่ ๙ 15 ธ.ค. 58 200
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ผด.2) 8 ต.ค. 58 170