ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 11

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผด.2) 19 ต.ค. 61 157
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองพอก 23 ก.พ. 61 5400
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนชัย หมู่ที่ ๓ 7 ก.พ. 61 127
โครงการขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน บ้านมะเหลื่อม หมู่ที่ ๒ 23 ม.ค. 61 135
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองพอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 5 ม.ค. 61 2999
ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 30 ต.ค. 60 264
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผด.1) 6 ต.ค. 60 3929
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผด.2) 6 ต.ค. 60 860
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านมะเหลื่อม หมู่ที่ ๒ 4 ก.ค. 60 116
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2000 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 1 มี.ค. 60 317
ประกาศราคากลางซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 9 ก.พ. 60 294
ประกาศราคากลางโครงการลงท่อระบายน้ำ บ้านไชยอุดม หมู่ที 8 26 ม.ค. 60 196
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดอนชัย หมู่ที่ ๓ 9 ม.ค. 60 202
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านไก่ป่า หมู่ที่ ๖ 23 ธ.ค. 59 252
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านขัดเค้า หมู่ที่ ๑. 23 ธ.ค. 59 231
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านหนองพอก หมู่ที่ ๕ 23 ธ.ค. 59 626
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ผด.1) 10 ต.ค. 59 116
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ผด.2) 10 ต.ค. 59 116
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ผด.5) 10 ต.ค. 59 100
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 3 ต.ค. 59 93
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อรางระบายนาพร้อมฝาปิดภายใน หมู่บ้าน บ้านไชยอุดม หมู่ที่ 8 20 มิ.ย. 59 92
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ บ้านแสงทอง หมู่ที่ 9 11 มี.ค. 59 93
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 7 9 ก.พ. 59 119
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านขัดเค้า หมู่ที่ ๑ 15 ธ.ค. 58 105
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านป่าเป้า หมู่ที่ ๗ 15 ธ.ค. 58 106
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านไชยอุดม หมู่ที่ ๘ 15 ธ.ค. 58 94
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ บ้านแสงทอง หมู่ที่ ๙ 15 ธ.ค. 58 118
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ผด.2) 8 ต.ค. 58 94
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ผด.1) 8 ต.ค. 58 87
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ผด. 5) 8 ต.ค. 58 101