ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกสภา อบต.


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกสภา อบต.

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกสภา อบต.

ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้ง
#สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล...
ระหว่าง วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก
ไม่เว้นวันหยุดราชการ.....

เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 6 ตุลาคม 64   View : 7
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :