ประชาสัมพันธ์ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปี 2564


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปี 2564  
https://itas.nacc.go.th/go/eit/mhatrs โดยเริ่มตอบแบบประเมินได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 1 เมษายน 64   View : 89
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :